ITProjectPlace

Nasz zespół wdrożył i ciągle prowadzi prace rozwojowe nad autorskim projektem o nazwie ITProjectPlace. Serwis jest międzynarodową platformą, której głównym zadaniem jest kojarzenie zleceniodawców i wykonawców projektów informatycznych oraz wspieranie procesów związanych z nawiązywaniem, realizacją i koordynacją podjętej współpracy.

Platforma dostępna pod adresem www.itprojectplace.com uruchomiona została 1 sierpnia 2013 roku na rynku polskim oraz kilka miesięcy później udostępniono ją także użytkownikom w Hiszpanii. Wszelkie prace związane z tworzeniem, wdrożeniem i wprowadzeniem na rynek portalu możliwe były dzięki uzyskaniu dotacji Unijnej w ramach działania 8.1.

ITProjectPlace.com to międzynarodowa platforma dla zleceniodawców i zleceniobiorców oferująca szerokie wsparcie oraz możliwość zintegrowanej współpracy wielu podmiotów nad jednym projektem informatycznym. Dotychczas podmioty chcące realizować projekty informatyczne zdane były w wielu kwestiach wyłącznie na siebie, ewentualnie na korzystanie z kosztownych usług specjalistów. Portal ITProjectPlace zmienia ten stan rzeczy poprzez udostępnienie firmom szeregu kompleksowych narzędzi umożliwiających skoordynowaną współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy zarządzania oraz doboru odpowiednich specjalistów.

Platforma jest nośnikiem nowej jakości na rynku informatycznym poprzez usystematyzowanie stawek oraz nastawienie na usługi wysokiej jakości. Odbiorcami oferowanych usług są przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność w obszarze informatyki oraz freelancerzy.

Okres realizacji: 01/09/2012 – 30/06/2014
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-30-322/11-00
Wartość projektu: 699 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 489 440,00 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.1 POIG jako % wydatków kwalifikowanych - 70,00%

mindseater
unia europejska
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019, MindsEater Sp. z o.o.
mindseater