Przedsiębiorstwo mindseater Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo Mindseater Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie i udoskonalenie dotychczasowej oferty”.

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0660/15

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie Mindseater Sp. z o.o. poprzez nabycie wartości niematerialnych i prawnych kluczowych do przygotowania i wdrożenia w ofercie firmy nowych usług ITProjectManager oraz ITProjectManagment service, a także udoskonalenia dotychczas świadczonej usługi tworzenia rozwiązań technologiczno-programistycznych na zlecenie klienta.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji na poziomie produktowym, procesowym i organizacyjnym oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 008 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 369 000,00 PLN

mindseater
unia europejska
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019, MindsEater Sp. z o.o.
mindseater