Przedsiębiorstwo mindseater Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo Mindseater Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie Mindseater Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPWP.01.04.01-30-0205/15.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej i budowa pozycji konkurencyjnej na nowym rynku zagranicznym (Wielka Brytania) poprzez nabycie usług doradczych oraz udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Kluczowe efekty projektu to nawiązanie nowych relacji handlowych i wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej, a także wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 206 312,50 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 157 476,10 PLN

Projekt był poddany ewaluacji pod kątem stopnia realizacji planowanych wskaźników i rezultatu.

Raport do pobrania tutaj

mindseater
unia europejska
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019, MindsEater Sp. z o.o.
mindseater